KONTAK ONS
Skakelbeampte:
011 976-2273 / Epos
Administratiewe
Beampte

011 394 7745 / Epos

BANKBESONDERHEDE
VIR DONASIES

ABSA
Takkode: 632-005
Rek: 2840157329
Verwysing: Naam & Van
van skenker
Faks bewys van betaling
na 086-550-3498 indien
u 'n belastingsertifikaat benodig.

Beeld-Kinderfonds

Gestig 1977

NPO 003-982 *Donasies aan Beeld-Kinderfonds is belastingaftrekbaar. Beeld-Kinderfonds is geregistreer in terme van Artikel 18 van die Inkomstebelastingwet.

MISSIE:

Beeld-Kinderfonds samel gelde in om kinders in nood te help op die terreine van noodlening, lewensverryking en onderwys- en opleiding

Die geld word aangewend om Nie-Winsgewende kinderwelsynsorganisasies te help om dienste aan kinders in nood te lewer. Klick HIER vir inligting oor die aanwending van fondse

Volg Beeld-Kinderfonds op Facebook Blue button

Beeld-Kinderfonds Jaarprogram

5. Valentynsfunksie: 14 Februarie 2014

Aangebied deur Union Caterers en met die borgskap van ABSA. Met Riaan Cruywagen en gaskunstenaars: Charlize Berg en Gerhard Steyn. Klik HIER vir volledige inligting / Click Here for info.

AccTech Systems