Beeld-Kinderfonds | Beeld Children’s Fund

Jy het die mag om ‘n kind te laat lag! | You have the power to empower a child.

The Beeld Children’s Fund was founded in 1977 and aim to help and develop children in need.
Art 18A receipts are issued to donors
BBBEE Level 4 certificate available.
Click here for more info

  • NPO 003-982
  • Gestig 1977
  • Is ‘n geregistreerde niewinsgewende organisasie: NPO 003-982
  • Skenkings aan die Beeld-Kinderfonds is belastingaftrekbaar. Die Beeld-Kinderfonds is geregistreer ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet en reik Art 18 A kwitansies uit.
  • Ondernemings kan SEB (BBBEE) punte verdien wanneer hulle bydraes maak.

MISSIE:

Die Beeld-Kinderfonds samel geld in om kinders in nood te help, beskerm, beveilig en te bemagtig deur ontwikkelings-geleenthede te bied.

Die doel van befondsing is om kinders so te bemagtig en ontwikkel, dat hulle as volwassenes in staat sal wees om uit die kringloop van armoede en welsynsafhanklikheid te breek en ‘n positiewe bydrae tot die samelewing sal kan lewer.

Volg Beeld-Kinderfonds op Facebook Blue button

Die volgende geldinsamelingsprojekte word jaarliks aangebied

1. n Valentynsdinee en –dans (Februarie)
2. RSG-Beeld-Kinderfonds projek (Junie tot November): Wen ‘n Peugeot / vakansies / naweke / skeepsreise met ‘n klein donasie
3. Spinning marathon (September by Centurion Mall)
4. Gholfdae
5. Verskeie ander projekte: (bv. Kerskonsert, pretloop, wynveiling en so meer.)

“Like” Beeld-Kinderfonds op Facebook en kry die nuutste inligting

Kontak ons vir inligting en navrae oor enige van bogenoemde, asook inskrywingsvorms, reëls en so meer op: epos: info@beeldkinderfonds.co.za of telefoonnr: 0119762273.

Gereelde nuus oor die Beeld-Kinderfonds is beskikbaar op die Beeld-Kinderfonds se Facebook-blad, foto’s van projekte is ook daar beskikbaar en wenners van kompetisies word ook daar aangekondig.

“Like” Beeld-Kinderfonds op Facebook

AccTech Systems