KONTAK ONS
Skakelbeampte:
011 976-2273 / Epos
Administratiewe
Beampte

011 394 7745 / Epos

BANKBESONDERHEDE
VIR DONASIES

ABSA
Takkode: 632-005
Rek: 2840157329
Verwysing: Naam & Van
van skenker
Faks bewys van betaling
na 086-550-3498 indien
u 'n belastingsertifikaat benodig.

Beeld-Kinderfonds

Gestig 1977

NPO 003-982 *Donasies aan Beeld-Kinderfonds is belastingaftrekbaar. Beeld-Kinderfonds is geregistreer in terme van Artikel 18 van die Inkomstebelastingwet.

MISSIE:

Beeld-Kinderfonds samel gelde in om kinders in nood te help op die terreine van noodlening, lewensverryking en onderwys- en opleiding

Die geld word aangewend om Nie-Winsgewende kinderwelsynsorganisasies te help om dienste aan kinders in nood te lewer. Klick HIER vir inligting oor die aanwending van fondse

Volg Beeld-Kinderfonds op Facebook Blue button

Beeld-Kinderfonds Jaarprogram

1. RSG-Beeld-Kinderfonds projek (Wen ‘n Peugeot 208, seereise en ander pryse): Junie - Oktober
2. Super 10 Spinning marathon, Centurion Mall: 6 September. Klik op die Spinning marathon skakel vir volledige inligting en inskrywingsvorms. / Please click on the Spinning marathon tab for full details and entry forms.
3. VDT korporatiewe Gholfdag, geborg deur ABSA, Eskort, CMV, UOAS en Aïda: 31 Okotber
4. MTB spanuitdaging / Cross country corporate cycle challenge: 22 November
5. Valentynsfunksie: Februarie 2015

AccTech Systems